top of page

Avís Legal i Política de Privadesa

És compromís de Car-Eleva és el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals. Per això, s'informa l'usuari sobre la manera com les entitats de Car-Eleva que figuren a www.car-eleva.es (apartat “avís legal i política de privadesa” respectivament) recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que li són facilitats a través de la web.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals a Car-Eleva.

Així mateix, l'usuari garanteix que és més gran i que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a les entitats de Car-Eleva per als fins assenyalats.

1.- Àmbit d'Aplicació i Responsabilitat

​Aquesta política de privadesa aplica a totes les dades personals recollides per Car-Eleva, a través de les seves plataformes web.

Car-Eleva, ha determinat els objectius i els mitjans del tractament de les dades personals de l'usuari i han subscrit un acord en què es regulen les funcions i les responsabilitats que els són exigibles en compliment de la normativa de protecció de dades aplicable.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta política de privadesa, l'usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de Car-Eleva, les dades de contacte de les quals són:

CAR ELEVA, SL

Pol. Ind. Can VinyalS

C/Jaume I El Conqueridor, 4-6

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

CIF B08537854

dpo@car-eleva.es

2.- Fins del tractament i base jurídica

Les entitats de Car-Eleva tractaran les dades de l'usuari, de manera automatitzada, per a les finalitats específiques següents:

Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic.

Enviar publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-los a esdeveniments organitzats per l'empresa.

Mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin a la nostra organització

Aquest tractament es realitzarà sempre, amb el consentiment previ de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privadesa.

​​

3.- Comunicació de les dades

S'informa a l'usuari que les seves dades personals podran ser comunicades a l'empresa Car-Eleva, a les quals podran ser comunicades les dades personals, comprometent-se aquesta al tractament de les dades personals únicament i exclusivament per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

4.- Encarregats de tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per les entitats de Car-Eleva. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves instruccions precises, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les vostres dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

​​

5.- Transferències internacionals de dades

Car-Eleva realitzarà el tractament de les dades de l'usuari integralment al territori de la Unió Europea, per la qual cosa no preveu fer cap transferència internacional de dades.

6.- Termini de conservació

Car-Eleva conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, així com els terminis de retenció legalment establerts, en els termes següents:

Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic.

Enviar publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-los a esdeveniments organitzats per l'empresa: 5 anys des de la seva alta en els nostres sistemes.

Mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin a la nostra organització. 5 anys des de la seva alta als nostres sistemes.

7.- Drets dels usuaris

L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades, a través dels mitjans establerts a l'apartat 1 d'aquesta política.

En tot cas, s'informa a l'usuari que, en cas que consideri que Car-Eleva ha vulnerat, o han pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es

8.- Revocació del consentiment

​L'acceptació de l'usuari a què les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts a l'apartat 1 de la present política.

 

9.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades

​​

Les dades recollides per Car-Eleva als diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessàries per complir les finalitats expressades.

Per tant, si l'usuari no els facilités, Car-Eleva no podrà atendre la seva sol·licitud.

 

 

10.- Decisions Automatitzades

Car-Eleva podrà elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l'adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d'informació realitzada pels usuaris als diferents formularis amb la finalitat d'enviar-vos les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s'ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l'usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió adoptada per les entitats de Car-Eleva.

 

 

11.- Mesures de protecció de les dades personals

Car-Eleva empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

​​

 

12. Ús de “cookies”

Car-Eleva utilitza cookies pròpies i de tercers.

Podeu consultar la nostra política de cookies a la secció de cookies de la pàgina inicial.

bottom of page